Agrokor: Sud odbio zahtjev Kraša da se ZET-u isplati 19,2 milijuna kuna

Trgovački sud u Zagrebu kao neosnovan je odbio zahtjev Kraša da se ukine odluka privremenog vjerovničkog vijeća kojom je izvanrednom povjereniku Agrokora dana suglasnost da odobri plaćanje ZET-u u iznosu od 19,2 milijuna kuna, a odbio je i zahtjev Francka koji se odnosio na suzdržavanje privremenog vjerovničkog vijeća od odluka oko Roto Dinamica.

Privremeno vjerovničko vijeće je na 19. sjednici održanoj korespodentnim putem 25. travnja dalo suglasnost da odobri/izvrši plaćanje dospjele tražbine ZET-u do najviše 19,2 milijuna kuna te da za to koriste sredstva iz roll-up kredita iz lipnja prošle godine. Odmah po objavi postizanja sporazuma između Grada Zagreba i Agrokora odnosno Tiska prokuristica Kraša i predstavnica velikih dobavljača u privremenom vjerovničkom vijeću Marica Vidaković je ocijenila da je time Grad Zagreb stavljen u povoljniji položaj, a početkom svibnja podršku oko podneska za ispitivanje zakonitosti tog sporazuma joj je dala i Udruga dobavljača Agrokora.

Sutkinja zagrebačkog Trgovačkog suda Nevenka Siladi Ristić danas je rješenjem odbila kao neosnovan zahtjev Kraša za ukidanje odluke privremenog vjerovničkog vijeća koja je donijeta na 19. sjednici. Naime, na toj je sjednici donesena odluka da se ZET-u plati 23,2 milijuna kuna duga, i ta odluka nije sporna, ali je za dobavljače sporna odluka da se plati i iznos od 19,2 milijuna kuna.

Sud u obrazloženju uz ostalo navodi i kako se isplata starih tražbina Tiska prema Gradu Zagrebu odnosno ZET-u temelji na kriterijima i za kvotu B (sistemski rizik u širem smislu) i za kvotu C (sistemski rizik u užem smislu) - nesporni iznos od 23,2 milijuna kuna na temelju kriterija za kvotu B, a spornih 19,2 milijuna kuna na temelju kriterija za kvotu C.

"Nesporno je da bi isplatom od 23,2 milijuna kuna (što se ne spori) i isplatom od 19,2 milijuna kuna (što se spori) vjerovnik bio namiren i preko iznosa od 40 posto ukupnog starog duga koji iznosi 74,4 milijuna kuna. To niti sam dužnik ne spori. Nesporne isplate od 5,9 milijuna kuna i 23,2 milijuna kuna čine 39 posto starog duga, a sa spornih 19,2 milijuna kuna postotak iznosi 66 posto od ukupnog starog duga", obrazlaže Trgovački sud.

Smatra i da je za donošenje odluke o isplati 19,2 milijuna kuna Gradu Zagrebu odnosno ZET-u potrebno uzeti u obzir i činjenicu da je među dobavljačima nesporno da se namiruju do 40 posto iznosa "starog duga" ali to iz kvote B, ali i da je za Grad predloženo namirenje iz kvote B ali i kvote C, čime implicite proizlazi dopuštenost većeg iznosa od 40 posto jer se kvota C odnosi upravo na suštinski individualizirani sistemski rizik. Uzimajući u obzir tu okolnost, da se za plaćanje spornog iznosa koriste sredstva iz kvote C a ne samo iz kvote B, zagrebački Trgovački sud smatra da nisu ispunjene pretpostavke za ukidanjem odluke privremenog vjerovničkog vijeća na kojoj je odobrena isplata 19,2 milijuna kuna.

Trgovački sud u Zagrebu odbio je i zahtjev Francka koji je tražio određivanje privremene mjere radi osiguranja svoje novčane tražbine te kao nedopušten odbacio prijedlog te tvrtke da se privremeno vjerovničko vijeće, odnosno njegovi članovi "do završetka postupka izvanredne uprave i namirenja predlagatelja osiguranja suzdrže" od davanja suglasnosti na nekoliko odluka.