Pejčinović Burić na sastanku Vijeća za vanjske poslove

Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić sudjelovat će u Bruxellesu na sastanku Vijeća za vanjske poslove u trgovinskom (FAC/Trade) i razvojnom formatu (FAC/Development). 

U sastavu Vijeća u trgovinskom formatu, očekuje se među ostalim donošenje odluke o preporukama za otvaranje  pregovora o sporazumima o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom, kao i predmetnim pregovaračkim mandatima Europske komisije. Ministri će donijeti i zaključke o novoj strukturi i metodologiji pregovora trgovinskih sporazuma EU-a.

Vijeće će u razvojnom formatu raspravljati o Kriznom zakladnom fondu EU-a za Afriku, a na dnevnom redu bit će i donošenje odluke Vijeća o početku pregovora o budućem partnerstvu EU-a i zemalja Afrike, Kariba i Pacifika (ACP).