Značajna sredstva za Erasmus Plus

Europska komisija predložila je 30 milijardi eura za program Erasmus Plus do 2027. To je dvostruko više nego u sadašnjem proračunu.

Time će ojačati kulturne, znanstvene i obrazovne poveznice među državama članicama, a broj korisnika povećat će se na 12 milijuna osoba, trostruko više nego do sada.

Skoro 26 milijardi namijenjeno je obrazovanju i osposobljavanju, 3 milijarde za programe za mlade, a 550 milijardi za sport. Predloženo je i povećanje za program Kretivna Europa, na 1,8 milijardi eura za poticanje audiovizualnog stvaralaštva i za mala i srednja poduzeća koja djeluju u kulturnom i kretivnom sektoru. Cilj je promicanje europske kulture i stvaranje europskog identiteta.

Tibor Navračić, povjernik za obrazovanje i kulturu, rekao je da je cilj da Erasmus bude veći, bolji, više uključiv i još više internacionaliziran.  "Erasmus je ključan za ostvarenje naših ambicija u obrazovanju i osposobljavanju mladih.

rimjerice, omogućit ćemo kraće programe i pojednostaviti administraciju oko toga. Da bi ojačali interancionalnu dimenziju jačat ćemo programe u visokom obrazovanju. Pojačat ćemo programe razmjene i za strukovna obrazovanja i programe putovanja za mlade ljude kako bi bolje upoznali naš kontinent i osjetili što znači biti Europljani", rekao je.