Vrhovni sud odbio presuditi oko pobačaja u Sjevernoj Irskoj

Britanski Vrhovni sud, najviše pravosudno tijelo u Ujedinjenom Kraljevstvu, odbio se izjasniti o zakonitosti gotovo potpune zabrane pobačaja u Sjevernoj Irskoj, navodeći proceduralne razloge.

Komisija za ljudska prava Sjeverne Irske zatražila je od pravosuđa da kaže je li zabrana pobačaja u slučaju silovanja, incesta ili teške malformacije fetusa u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima, no većina sudaca ocijenila je kako nije ovlaštena za pokretanje postupka te prirode.

Većina sudaca je međutim ocijenila da bi Komisija za ljudska prava Sjeverne Irske, kada bi mogla donositi takve odluke, presudila da sjevernoirsko zakonodavstvo nije u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima u slučaju silovanja, incesta ili smrtonosne anomalije fetusa, no ne u slučaju teške anomalije.

Sjevernoirsko zakonodavstvo jedno je od najrestriktivnijih u Europi jer kriminalizira pobačaj čak i u slučaju silovanja, incesta ili teške malformacije fetusa.

U susjednoj Republici Irskoj birači su se nedavno masovno izjasnili u korist liberalizacije pobačaja.