Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba

U Zagrebu se održava manifestacija Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba. Predstavljaju se nacionalne zajednice koje u Zagrebu čine ukupno 5,26 posto stanovništva.

Sedamnaest nacionalnih zajednica (albanska, austrijska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, romska, slovenska, srpska, bugarska, poljska, rusinska, ruska, slovačka, talijanska i ukrajinska) na Zrinjevcu predstavljaju svoju tradiciju: običaje, nošnje, folklorno i glazbeno stvaralaštvo, izdavaštvo, tiskovine te autohtona jela.

I tom prigodom komentirana je inicijativa Narod odlučuje, koja referendumom o izbornom zakonu želi ograničiti prava manjinskih zastupnika.