Vujčić: Banke će ubuduće morati detaljnije informirati građane

Građani će ubuduće imati puno detaljniji uvid u troškove vezane uz naknade koje plaćaju bankama za svoje račune. Također će efikasno moći procijeniti koje kreditne institucije naplaćuju povoljnije naknade za istovrsne proizvode i usluge, poručio je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić na briefingu za novinare.

Banke će od 1. studenog ove godine biti dužne informirati korisnike o 13 najreprezentativnijih usluga, to jest onih koje se najčešće koriste.

Također, građani će ubuduće dobivati i cjelovitu informaciju o svim naknadama i kamatama koja im je banka obračunala u prethodnoj godini, a to će izvješće biti mnogo detaljnije od onog koje se odnosi samo na najreprezentativnije usluge.

Vujčić smatra da će taj ukupan ispis svih naknada građanima dati određene uvide kojih do sada možda i nisu svjesni, s obzirom da se često događa da određene usluge potrošač i ne koristi, a plaća ih.

Također, u studenom će se omogućiti i usporedba naknada koje banke naplaćuju za takozvani temeljni paket usluga, na koji otpada više od 80 posto tržišta, kao što su vođenje računa, izdavanje kreditne kartice, internet bankarstvo, mobilno bankarstvo i prekoračenje. Vujčić smatra da će ubuduće cijena osnovnog paketa usluga zasigurno biti niža, s obzirom da nova regulativa ide prema standardizaciji tog paketa usluga.

Na pitanje novinara o kamatnim stopama za kredite vezane uz Euribor, koje su neznatno ali ipak počele rasti, te postoji li bojazan da će njihov rast ojačati, Vujčić je kazao da u kratkom roku ne očekuju da će kamatne stope znatnije rasti, a prema očekivanjima tržišta i ECB-a to će se početi događati tek sredinom iduće godine. Ono što je pak sigurno, kaže Vujčić, jest da se u srednjem do dugom roku ne može očekivati da će kamatne stope centralnih banaka ostati na niskim razinama kao što su bile dugo vremena dosad.