Proizvodi s 'domovnicom' tražena su roba i turistički hit

Domaći proizvodi sve su traženiji, ne samo među turistima, nego i domaćim potrošačima. Od polja do stola - ta ideja sve više zaživljava i u zaleđu Šibenika, zahvaljujući, među ostalim - i društvenim mrežama.

Proizvodi s 'domovnicom' - tražena su roba. Za dobar pršut treba dobra sirovina. Svinje koje su prošle 'bogovski tretman' i 'tertanu" turistička su atrakcija. 

A domaće je sve više traženo i u restoranima. Izvrsna prilika za proizvođače. I korak da se sačuva hrvatska proizvodnja. I selo.