Industrijska proizvodnja u svibnju manja za 0,7%

U svibnju 2018., u usporedbi s istim prošlogodišnjim mjesecom, industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj, kalendarski prilagođena, pala je za 0,7%, objavio je Državni zavod za statistiku. 

U usporedbi sa svibnjem 2017. industrijska proizvodnja u rudarstvu i vađenju pala je za 10,4%, a u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji porasla je za 2,0%, dok je u prerađivačkoj industriji veća za 0,1%.

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u usporedbi sa svibnjem 2017. manji je za 0,9%. 

Ukupna proizvodnost rada u industriji u razdoblju od siječnja do svibnja ove godine, u usporedbi s istim razdobljem 2017., veća je za 0,8%.