Premijer Plenković i ministri u Varaždinu na sastanku sa županima i gradonačelnicima

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Varaždinu predsjeda sastankom na kojem su članovi Vlade te župani, predstavnici Udruge gradova i Udruge općina i predsjednik saborskog Odbora za lokalnu (regionalnu) samoupravu. 

Razgovaraju o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, o prijedlozima za unaprjeđenje financijskog sustava Županijskih uprava za ceste, o novim instrumentima i mehanizmima za jačanje regionalne i teritorijalne suradnje te za bolju iskorištenost sredstava iz europskih fondova i drugih izvora financiranja, kao i o Višegodišnjem financijskom okviru 2021.2028.

Prvi sastanak u takvom formatu održan je u Zagrebu 19. prosinca 2016. radi uspostave načela partnerstva u komunikaciji sa svim hrvatskim županijama, gradovima i općinama. Tada je dogovoreno da se uvede praksa redovitog djelovanja i usklađivanja višerazinskog upravljanja Hrvatskom, radi njezinoga ravnomjernog regionalnog razvoja.

Osim u Zagrebu, dosad su takvi sastanci održani u Požegi i u Šibeniku.