Sabor donio paket pravosudnih zakona

Sabor je donio paket od šest pravosudnih zakona najavljenih kao 'mini pravosudna reformu', a čiji je cilj jačanje neovisnosti pravosuđa, objektivnosti u postupcima imenovanja dužnosnika te povećanje kvalitete primjene propisa EU i standarda Europskog suda za ljudska prava.

Riječ je o izmjenama Zakona o sudovima, Državnom sudbenom vijeću, područjima i sjedištima sudova, Državnom odvjetništvu, područjima i sjedištima državnih odvjetništava te državnoodvjetničkom vijeću.

Jedna od najvažnijih zakonskih odredbi je spajanje općinskih i prekršajnih sudova te smanjenje njihova broja sa 46 na 34, čime bi se trebao dobiti novi kadrovski potencijal, učinkovitost i bolji pristup građana sudovima.

Zakon predviđa i transparentniji izbor predsjednika sudova, uvodi se dužnost ravnatelja koji će predsjednicima sudova pomagati u obavljanju administrativnih poslova. Također, osniva se visoki kazneni sud koji bi odlučivao o žalbama na presude županijskih sudova, a postrožavaju se uvjeti za imenovanje sudaca na visoke sudove.

Ministar Dražen Bošnjaković očekuje brži i bolji rad Državnoga sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća i imenovanja dužnosnika, skraćuju se rokovi, želi objektivnije kriterije i odluke koje ne izazivaju dvojbe u javnosti i posao za Ustavni sud. Namjera je ojačati sudove osnivanjem odjela za europsku pravnu stečevinu, praksu Europskog suda za ljudska prava i sudova Europske unije koji će to pratiti.

Iz resornog ministarstva poručuju kako građani mogu očekivati brže postupke, bolju dostupnost samih sudova i stalnih službi izvan njihova sjedišta te bolje suce koji će biti izabrani u transparentnom, objektivnom i bržem postupku.