Potvrđeno - Martina Dalić u sukobu interesa

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je da je bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić bila u sukobu interesa sudjelujući u donošenju odluka vezano uz otkup udjela u Ini od mađarskog MOL-a.

Utvrđuje se da se, s obzirom na članstvo njezina supruga Nike Dalića u Upravi Ine, Martina Dalić trebala izuzeti od donošenja odluka o Ini. Nalazila se u situaciji sukoba interesa prilikom sudjelovanja u donošenju odluke Povjerenstva Vlade za upravljanje strateškim trgovačkim društvima i zaključka Vlade donesenog na sjednici o prijedlogu Glavnoj skupštini trgovačkog društva Ina trojice članova društva, istaknulo je među ostalim Povjerenstvo u svom zaključku. No, Dalić neće morati platiti nikakvu kaznu jer prema zakonu za takvu situaciju nije predviđeno izricanje moguće financijske sankcije.

Povjerenstvo je zaključilo kako Dalić nije bila u sukobu interesa tijekom niza sastanaka kojima je prisustvovala vezano za pregovore s MOL-om oko otkupa Ininih dionica.

Lovrić Merzel povrijedila Zakon o sprječavanju sukoba interesa

Povjerenstvo je u slučaju bivše SDP-ove sisačko-moslavačke županice Marine Lovrić Merzel, zastupnice u Hrvatskom saboru do 28. prosinca 2015., donijelo odluku da je počinila povredu Zakona o sprječavanju sukoba interesa i da nije smjela potpisati ugovor o prijevozu učenika osnovnih škola i aneks ugovora između Sisačko-moslavačke županije i Čazmatransa, pri čemu se kao podizvoditelj navodi obrt Unatrans u suvlasništvu njenog nećaka.

Pokrenuti postupci protiv saborskih zastupnika nacionalnih manjina

Povjerenstvo je donijelo odluku o pokretanju postupka u slučaju saborskih zastupnika nacionalnih manjina - Furija RadinaVeljka Kajtazija i Ermine Lekaj Prljaskaj, koji su kao članovi Savjeta za nacionalne manjine dodijelili sredstva udrugama nacionalnih manjina gdje obnašaju funkcije ili su članovi.

U situaciji kada dužnosnici imaju poveznice s nekom pravom osobom za koje se donosi odluka, bilo bi uputno da se izuzimaju od raspravljanja i donošenja odluka, pa se propuštanje takvog postupanja nalazi u situaciji gdje će Povjerenstvo preispitivati je li donošenje odluka u skladu s odgovornim, vjerodostojnim i objektivnim odlučivanjem
, rekao je član Povjerenstva Davorin Ivanjek.

Povjerenstvo je donijelo odluku o pokretanju postupka u slučaju bivše ministrice socijalne politike i mladih do 19. listopada 2016. Bernardice Juretić vezano za potpisivanje ugovora za pružanje socijalnih usluga s udrugom Dom za ovisnike "Zajednica Susret", u kojoj je obavljala funkciju predsjednice do stupanja na dužnost ministrice, te potpisivanja aneksa ugovora kojim je došlo do povećanja iznosa cijena smještaja za korisnike.

Nema pokretanja postupka protiv Tolušića i Lucića 

Povjerenstvo je donijelo odluku o nepokretanju postupka u slučaju potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića i zastupnika u Hrvatskom saboru Franje Lucića, vezano za prijavu da je Tolušić kao predsjednik Upravnog vijeća Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pogodovao Luciću, dodjelivši tvrtki njegova sina Tomislava Lucića poticaje, iako prema kriterijima nije smio.

U pogledu navoda da se društvo Tofrado trgovina do.o. u vlasništvu Tomislava Lucića do 2017. nije bavilo poljoprivredom i nije bilo registrirano za poljoprivrednu djelatnost, Povjerenstvo je na temelju prikupljenih podataka zaključilo da navedena okolnost nije bila odlučna za bodovanje subjekta u natječaju Agencije, sama duljina bavljenja poljoprivredom nije kriterij na temelju kojeg se dodjeljuju bodovi, već na temelju duljine poslovanja korisnikaa pri čemu se nužno ne računa duljina bavljenja poljoprivredom kao djelatnošću. Povjerenstvo je utvrdilo da je s Tofrado trgovinom sklopljen ugovor o financiranju, no do danas predmet odluke druge faze obrade zahtjeva nije izvršen i korisniku nije ništa isplaćeno.