Svečana policijska prisega

Na Policijskoj akademiji u Zagrebu svečano je prisegnuo 13. naraštaj policijskih službenica i službenika.

Obvezali su se na poštovanje Ustava i, pod cijenu vlastita života, štititi druge.

Svoje kape zamijenili su navijačkima...