Istraživanje ribarskog sela iz 16. stoljeća

Slijedi baštinska poslastica s Kornata - počelo je prvo istraživanje ribarskog sela podignutog početkom 16. stoljeća na otoku Piškeri.

Živjelo je ondje gotovo 200 stanovnika, no danas je u ruševinama. Krajnji cilj istraživanja je djelomična rekonstrukcija sela. Kad je selo točno podignuto - nije poznato, no sigurno jest prije 1532.

Samo su tri takva slična sela sazdana na istočnome Jadranu - druga dva su na otocima Žirju i Sušcu. Od ovoga na Piškeri, nažalost, nije mnogo ostalo, riječ je o ostacima ostataka.

Na poticaj vlasnika terena na kojima se nalaze ostaci sela, prionulo se istraživanju. Jedino neokrnjeno svjedočanstvo toga vremena je crkva sv. Marije, posvećena 1560.

Istraživanje i dokumentiranje preduvjet su za konačan cilj - rekonstrukciju ribarskoga sela.