Kako je počela akcija Oluja

U sjajno izvedenoj akciji Oluja - u svega četiri dana oslobođena su okupirana područja u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu. Bio je to konačni slom srpskih pobunjenika i srpske agresije na Hrvatsku. U operaciji je poginulo 196 pripadnika hrvatskih Oružanih snaga, najmanje 1100 je ranjeno, a 15 je na popisu nestalih.