Vlada: Izmjene zakona o obnovljivim izvorima energije

Vlada je u Sabor na prvo čitanje uputila prijedloge izmjena i dopuna zakona o obnovljivim izvorima energije (OIE) te o energetskoj učinkovitosti, kojima je cilj daljnja liberalizacija tržišta električne energije, promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora, kao i ostvarivanja ušteda u njenoj potrošnji.

"Prijedlogom zakona propisuje se obveza opskrbljivača električne energije da otkupljuju određen udio izražen u postotku u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača električne energije, dok bi preostali udio od ukupno neto isporučene električne energije povlaštenih proizvođača hrvatski operator tržišta električne energije prodavao na tržištu električne energije", naveo je državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Ivo Milatić. "Ovim prijedlogom zakona će se omogućiti brži razvoj solarnih fotonaponskih elektrana kod kućanstava, transparentniji javni natječajni postupak, pravna zaštita i kontrola zakonitosti provedenog natječaja za dodjelu tržišne premije i natječaja za poticanje zajamčenom ukupnom cijenom te općenito jasniji i precizniji postupci javno pravnih tijela, kao i prava i obveza koji proizlaze iz ovih zakona", dodao je.

Kada je riječ o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o energetskoj učinkovitosti, Milatić kaže da se njegovoj izradi pristupilo radi uspostave mehanizma kojim će se u zadanim rokovima ostvariti energetske uštede u neposrednoj potrošnji energije. Podsjetio je da se RH u Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti opredijelila primijeniti kombinirani pristup, odnosno dio ušteda ostvariti kroz sustav obveznih mjera ušteda energije, a dio kroz alternativne mjere uštede energije. "Stoga se ovim prijedlogom zakona uvode obvezne mjere uštede energije među krajnjim kupcima definiranih EU direktivom o energetskoj učinkovitosti, a sve u svrhu postizanja preuzetih ciljeva uštede energije u krajnjoj potrošnji RH do kraja 2020.", poručio je Milatić. 

Više novca za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak najavila, a Vlada na sjednici podržala danastavak programa sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola, pa su za tu svrhu povećana sredstva u državnom proračunu za 20-ak posto u odnosu na lani. Za ovu godinu su osigurana 134, a za iduću 218 milijuna kuna. Pravo na sufinanciranje od 75 posto troškova međumjesnog prijevoza ostvarivali bi učenici koji su redovito upisali srednju školu i koji kupuju mjesečnu kartu za autobus ili vlak, pri čemu udaljenost od škole mora biti minimalno pet kilometara. Za učenike kućanstava koja koriste zajamčene minimalne naknade ili pomoć za uzdržavanje, iznos mjesečne karte financirao bi se u 100-postotnom iznosu.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je zahtjev za dodjelu potpora od 104 milijuna kuna za razminiranje u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji. Vlada je, među nizom ostalih zakonskih prijedloga i odluka, predložila i donošenje Nacionalnog programa za zaštitu i pomicanje dojenja za razdoblje od 2018. do 2020., kojega je predstavio ministar zdravstva Milan Kujundžić. Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić ustvrdio je da se pozitivni trendovi u zapošljavanju održavaju na mirovinskom sustavu te je sada omjer jedan umirovljenik na 1,26 zaposlenih, dok je prije bilo jedan umirovljenik na 1,14 zaposlenih.