Pilanari upozoravaju na nedostatak radnika i manjak sirovine

U Slavonskom Brodu održava se 9. kongres plinara jugoistočne Europe. Ovogodišnja tema je osiguravanje dodatnih količina sirovine. Potražnja za drvom u Europi i svijetu kao repromaterijalom znatno se povećala, a Hrvatska najveći dio drvne građe izvozi.

Manjak sirovine i sve izraženiji nedostatak radnika dva su glavna problema na koja su upozorili pilanari.

Količina sirovine koju Hrvatske šume mogu isporučiti drvoprerađivačima ograničena je prirodnim prirastom, a sve veća potražnja rezultat je porasta prerađivačkih kapaciteta, tako da problem nedostatka sirovine neće skoro biti riješen, istaknuto je na konferenciji.

Pilanari upozoravaju da je i u njihovoj djelatnosti sve više izražen nedostatak radnika i da bi to moglo biti ograničavajuće za buduća ulaganja. Prema iznesenim podacima, prerada i proizvodnja namještaja u Hrvatskoj zapošljava oko 35.000 radnika, a sa šumarskim sektorom ukupan broj zaposlenih doseže 53.000.

Uz razgovore i predavanja na kongresu su predstavljene i inovacije u procesu piljenja drvne građe.