Šimunić: Nema većeg onečišćenja Save

Nakon prekjučerašnje eksplozije i požara u Bosanskom Brodu nije zabilježena povišena koncentracija štetnih plinova u zraku, ni veće onečišćenje rijeke Save kod Slavonskog Broda, kažu mjerodavne službe.

Ipak, Hrvatske vode ističu da će i danas nadzirati stanje na rijeci Savi. Trenutno nema većeg onečišćenja, nismo uočili daljnje ispuštanje. A ono sve što je vidljivo to je u nekakvim malim tragovima uz rub korita rijeke i pretpostavljamo da su to zapravo zaostaci na travi i lišću koje je vjetar donio i tokom rijeke ide prema dalje, rekla je Željka Šimunić iz Hrvatskih voda.