EU jača graničnu stražu

Ministri unutarnjih poslova u Luxemburgu razgovaraju o dvije velike teme: Agenciji za europsku obalnu i graničnu stražu te reformi direktive o vraćanju. Poboljšanjem zakonskih okvira za povratak ilegalnih migranata Komisija nastoji ubrzati i olakšati proces vraćanja onih koji nemaju pravo na humanitarnu zaštitu. Na sastanku je i hrvatski ministar Davor Božinović.

Među članicama Unije postoji konsenzus o tome da granična straža i na kopnu i na moru Europi treba, ali postoje razlike kada je riječ o njezinoj ulozi. Za osnivanje takve službe trebalo bi izdvojiti malo više od 11 milijarda eura.

Mi smo istakli dva ključna načela kada je u pitanju Hrvatska, a to je da ćemo mi nastaviti jačati nacionalne kapacitete i da, naravno, odluka o korištenju tih snaga ne može zadirati u nacionalni suverenitet. Dakle, Hrvatska odlučuje kada i pod kojim uvjetima bi se, i ne samo Hrvatska, nego i bilo koja zemlja, angažirale te snage, rekao je Božinović.

Od planiranih 10.000 pripadnika europske granične službe, njih 7000 bilo bi spremno, ovisno o potrebama, angažirati se u kriznim situacijama. Služba bi imala i veće ovlasti glede readmisije, tj. povratka ilegalnih imigranata u zemlje iz kojih su ušli na teritorij Unije. I oni koji trenutačno upravljaju kormilom Unije na sve nemirnijem moru preispituju ugovor koji su na East Riveru potpisale sve članice UN-a osim SAD-a i Mađarske, a odnosi se na učinkovitije hvatanje u koštac s globalnim izazovom migracija.

U Bruxellesu se riječ preventiva ponavlja kao mantra. Mnogi pušu na hladno. I Hrvatska, koja posljednjih mjeseci, tvrde vlasti, bilježi 30% veći priljev migranata na svojim granicama. To znači možda 1000 do 2000 ljudi više. Međutim, mi to, kao što rekoh, rješavamo vrlo učinkovito, primjenjujući nacionalno zakonodavstvo, europsko zakonodavstvo... Uostalom, Hrvatskoj to svi ovdje priznaju, izjavio je Božinović.

Migracijska politika već je uvelike odredila ishode nekih izbora u Europi. Na neke će tek utjecati, uključujući i one za Europski parlament sljedećeg proljeća.