29. listopada 1805. - Umro Tito Brezovački

Tito Brezovački umro je 29. listopada 1805. u Zagrebu.

Brezovački je rođen 4. siječnja 1757. Premda njegov književni rad nije opsežan, Brezovačkog smatraju najvažnijim hrvatskim piscem s kraja 18. stoljeća. Uz dramska djela koja ga čine iznimnom i jedinstvenom pojavom u kajkavskoj književnosti i hrvatskoj komediografiji, Brezovački je pisao i pjesme u kojima je iznosio svoje narodnjačke i rodoljubne poglede, a poslije im daje i satiričku intonaciju.

Prvo njegovo scensko djelo, drama Sveti Aleksij, izvedeno je 1786. U njoj se još ne naziru prave autorove komediografske sklonosti. One će se mnogo jasnije očitovati u komediji Matijaš grabancijaš dijak, koja je prvi put izvedena u zagrebačkom Plemićkom konviktu 1804. U tom djelu Brezovački upozorava na poroke svojih suvremenika, njihovu gramzljivost, sklonost kartanju i raznovrsne druge isprazne zabave. Matijaš je izniman lik kojem autor pridaje neke nesvakidašnje, nadnaravne osobine. Življa je i raznovrsnija komedija Diogeneš ili sluga dveh zgubljenih bratov, u kojoj je glavna osoba Jožef Diogeneš, za razliku od Matijaša, ne samo živ, realan i cjelovit lik, već i pokretač i komentator radnje.

Djela Brezovačkog pisana su na kajkavštini koja sadrži mnogo elemenata iz tadašnjega govornoga jezika. Svoj istančani osjećaj za jezik i mogućnosti označavanja pojedinih likova dijalogom Brezovački iskazuje razlikama u izražavanju građana i seljaka te unošenjem nekih štokavskih riječi.