3. studenoga 1954. - Umro Henri Mattise

Francuski slikar, grafičar, kipar i dekorater Henri Matisse rođen je 31. prosinca 1869. u Le Cateauu Cambresisu. Umro je 3. studenoga 1954. u Nici.

S 22 godine napustio je pravnu karijeru i došao u Pariz učiti slikarstvo u ateljeu Gustava Moreauoa u čijoj se radionici okupila gotovo većina tadašnjih mladih slikara koji su poslije činili pokret fovizma.

Uz Matissea, bili su tu Derain, Vlaminck, Braque, Dufy i mnogi drugi. Taj naraštaj slijedio je prije svega instinkt. Od impresionističkog luminizma putovalo se u područje čistog kolorita. Nastup mladih slikara izazvao je negodovanje i šire publike i kritičara. Dočekivali su ih s porugom kao što su bili dočekivani svi novatori francuske umjetnosti.

Na jesenskom salonu na kojem su izlagali 1905. kritičar Louis Vauxcelles primjećujući i jednu donatelovsku skulpturu sred divljih kolorističkih slika, uzviknuo je: Donatelo sred divljih zvijeri. U salonu nezavisnih to ime se zadržalo.

Riječ fovs odnosila se posebice na sjajnu proizvoljnu boju i na izravni rad kista čime su Matisse i njegovi prijatelji eksperimentirali. Fovizam je kao pokret trajao samo nekoliko godina. Nakon toga članovi skupine počeli su slijediti i druge pravce. Najznačajnija Matisseova slika toga razdoblja je kompozicija Ples.

Već u tom dijelu dolaze do izražaja bitna svojstva Matisseova opusa, plošni tretman, zatvorene obojene površine bez tonskih prijelaza te izrazit smisao za pokret i krivulju što se postupno preobražava u arabesku. U intimnom interijeru likovi su prikazani s vazama i cvjetnim aranžmanima te bogatom šarenom tapetom koja ih uokviruje.

Potaknuti su putovanjima u Maroko kao i egzotičnim krajolicima iz Tangera.

Svjetski ugled Matisse stječe u Njemačkoj i Americi, a osobito u Rusiji. U kasnijim djelima sve se više usredotočuje na mrtve prirode te aranžirano cvijeće i voće. Majstora boje povremeno su privlačili radovi u plastici, litografije i keramika. Matisse je nastavio tradiciju velikog francuskog slikarstva u novoj, suvremenijoj varijanti. I francuska slikarska mladež i stranci koji su hrlili u Pariz, u tu slikarsku Meku, bili su oduševljeni njegovim mislima.

Utjecaj Matisseova slikarstva na Europu i svjetsko slikarstvo bio je već tih godina golem, a tako je ostalo i do danas. Umro je 3. studenoga 1954. u Nici.