Predavanje ministra Zorana Marića o poreznoj reformi

U sklopu 10. Effectusovog foruma u prostorijama Effectusa - studij financije i pravo, ministar financija Zdravko Marić održava predavanje na temu porezne reforme."Ja zaista nisam osoba koja promatra išta tako da svijet počinje i završava sa mnom ili s bilo kime, ali ja sam već imao određeno iskustvo rada u Ministarstvu financija, proveo sam prije toga šest godina kao pomoćnik ministra potom kao državni tajnik, dakle radio sam operativne poslove i pratio sam kretanje javnih financija Hrvatske i u ono vrijeme i u onom razdoblju dok me nije bilo u Ministarstvu financija", počeo je. Vidio je, kaže, da su javne financije u jednom trenutku postale jedan od ključnih problema, a onda u konačnici i  pritoriteta samog vođenja ekonomske politike. 

Podsjetio je kako je ova Vlada početkom 2016. napravila prvi proračun. "Ideja je već tada bilo vrlo jasna - u prvoj godini mandata odmah pokazati jasan smjer gdje te javne financije trebaju biti. Definirali smo strategiju koja se svodi na tri jednostavna koncepta, a to je kako krenuti u smajnivanje tog famoznog javnog duga", rekao je.

Konstatiravši da je javni dug u Hrvatskoj rapidno rastao u proteklih nekoliko godina zbog rastućih manjkova u proračunu, zbog disbalansa između prihoda i rashoda. "A onda to sa sobom nosi sve ono što na neki način ne želimo - a to su veće potrebe za zaduživanjem, pa i pad kreditnog rejtinga koji je uslijedio 2012. godine, kada je Hrvatska ušla u ispod investicijsku zonu, što nosi posljedice na cijenu kapitala i duga, premiju rizika koju plaćamo kao država", rekao je.