Divjak: Odlazak matematičara na natjecanja nije ugrožen

Uoči predstavljanja proračuna i razgovora o besplatnim udžbenicima, koji se posljednjih dana spominju kao kategorija koja bi se u njemu mogla naći - ministrica obrazovanja Blaženka Divjak kaže da će se kriteriji za sufinanciranje udžbenika za sljedeću godinu odrediti u dogovoru s osnivačima škola.

Tvrdi i da je proračun za darovite učenike povećan sa 600.000 na 2 milijuna kuna pa odlazak talentiranih matematičara na međunarodna natjecanja nije ugrožen. Iako Hrvatsko matematičko društvo kao udruga nije dobilo novac, Ministarstvo znanosti naglašava da se pritužbe u vezi s tim natječajem još rješavaju.

"Ne smijemo miješati financiranje hladnog pogona udruga s financiranjem odlaska darovitih učenika na natjecanje. Nekoliko smo puta ponovili da je riječ o povećanju od 333 posto u odnosu na prošlu godinu i teško je pronaći druge stavke u proračunu koje rastu tom brzinom!", poručila je minstrica.