Tužiteljstvo najavilo žalbu na presudu osječkog suda koji je utvrdio odgovornost države za štetu nastalu u poplavi 2014.

Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru najavilo je žalbu na presudu i međupresudu Trgovačkog suda u Osijeku kojima je utvrđena odgovornost Republike Hrvatske za štetu nastalu u poplavi 2014.

Državno odvjetništvo smatra da je Trgovački sud pogrešno primijenio materijalno pravo jer se u pogledu odgovornosti Republike Hrvatske pozvao na odredbe Zakona o obveznim odnosima koje propisuju objektivnu odgovornost za štetu nastalu od opasne stvari, a isključio je primjenu Zakona o vodama koji izrijekom propisuje da se za štetu nastalu zbog štetnog djelovanja voda odgovara po načelu krivnje.

Mišljenje je državnog odvjetništva da je Zakon o vodama poseban zakon u odnosu na Zakon o obveznim odnosima koji isključuje primjenu općeg zakona, odnosno Zakona o obveznim odnosima.

Vukovarsko Županijsko državno odvjetništvo stoga smatra da je Trgovački sud pogrešno zaključio da je nasip opasna stvar te da država, kao vlasnica nasipa, odgovara po načelu objektivne odgovornosti, da pucanje nasipa nije nastalo zbog više sile, nego zbog grube nepažnje Hrvatskih voda te da se Hrvatska ne može osloboditi odgovornosti pozivajući se na višu silu.

Ekspertizom koju je izradilo stručno povjerenstvo koje je imenovalo Ministarstvo poljoprivrede, sastavljeno od priznatih nacionalnih i međunarodnih stručnjaka iz područja hidrotehnike i geotehnike, a na koju se u pogledu navodnih propusta Hrvatskih voda pozvao Trgovački sud u Osijeku, utvrđeno je da je do pucanja nasipa došlo zbog više sile.

Nasip je puknuo zbog hidrauličkog sloma podzemlja koje je nastalo zbog hidrauličkog opterećenja lijevog obalnog nasipa rijeke Save nastalog zbog ekstremno visokih razina voda koje su bile daleko više od ikad izmjerene razine vode otkad se provode mjerenja, što je viša sila.

Osječki Trgovački sud je u ponedjeljak, 26. studenoga, nepravomoćno presudio da je država odgovorna za štetu u vinkovačkoj tvrtki "Šimun", koja je nastala u poplavi 17. svibnja 2014. zbog probijenog nasipa kod Račinovaca i Rajeva Sela. U nepravomoćnoj presudi nalaže se Hrvatskoj da tvrtki "Šimun" isplati 3,64 milijuna kuna te da tužitelju nadoknadi parnični trošak viši od 387 tisuća kuna s pripadajućim zateznim kamatama.

U obrazloženju presude ističe se kako je tužitelj u tužbi ustvrdio da se poplava nije dogodila zbog prelijevanja vode preko nasipa zbog nepredvidivo visoke vode, nego zbog proboja nasipa, što je uzrokovano ljudskom radnjom, to jest propustom u obavljanju javne djelatnosti.