Hrvatskim ribarima odobren rad s mrežama potegačama i malim plivaricama

Hrvatski ribari ponovno mogu raditi s mrežama potegačama i malim plivaricama - odobrila je to Europska unija nakon višegodišnje rasprave u kojoj je naša država tražila izuzeće od odredbi Mediteranske uredbe, koja je branila korištenje nekih ribolovnih alata na tradicionalan način.

Za Karla Magića ribanje je život i strast. Kruh - mreže potegače i male plivarice.

U ribolov malim plivaricama - ciplaricom, palamidarom, oližnicom, igličarom i u ribolov mrežama potegačama - giraricom, migavicom, šabakunom i oližnicom ubuduće će se moći, ali pod posebnim europskim pravilima.

"Gledajte, uvik ima zadovoljnih i nezadovoljnih ljudi ali većina ih je zadovoljna jer smo uspili dobiti od Europe", kaže Magić.

Dobili su i niz ograničenja. I vremenskih i prostornih kako kažu.

Za neke ribare presudna je dužina broda i jačina pogonskoga stroja.

Pregovore s Europskom unijom, vezano uz problematiku malih plivaričara, od samog početka pratio je i Otočni sabor. Očuvanje tradicije i baštine, zadržavanje alata i načina ribolova koji su oduvijek prisutni na Jadranu, posebno na našim otocima - za Otočni sabor je imperativ!

No, ribari su suglasni - radit će po zadanim pravilima, jer odobrenje Europske unije za rad s tradicionalnim alatima razmatrat će se ponovno za tri godine.