Zadar: Dani hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe

Na Danima hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe, koji se održavaju u Zadru, raspravljalo se, među ostalim, o novom zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama.

Istaknuto je da mu je osnovni cilj ubrzavanje postupka utvrđivanja granica pomorskog dobra i njegova upisa u katastar i zemljišne knjige.

Riječ je o zakonu za koji postoji veliko zanimanje jedinica lokalne i područne samouprave, budućih koncesionara i potencijalnih stranih ulagača.

"U kojima smo zapravo htjeli lučkim kapetanijama kao središnjim mjestima na našoj obali dati dodatni značaj u organizacijskom smislu, više ih približiti građanima i turistima jer one to zapravo i jesu", rekao je Oleg Butković, ministar mora, pomorstva i infrastrukture.