Marić: Rezultat državnog proračuna za 2018. bit će još i bolji nego godinu ranije

Ministar financija Zdravko Marić je izjavio da će temeljem preliminarnih podataka rezultat državnog proračuna za 2018. biti još i bolji nego godinu ranije, unatoč tome što se lani proračun odrekao cjelokupnog prihoda od poreza na dohodak.

-
Govorim samo o prvoj razini, ne o općoj državi, nego proračunu same države, državnom proračunu. Rezultat je još i bolji nego što je bio prethodne godine. Ukupni rezultat opće države najviše će ovisiti o tome kako će se tretirati protestirana i plaćena jamstva grupacije Uljanik. Zato u ovom trenutku još uvijek ne mogu reći kako smo završili godinu - istaknuo je ministar financija nakon sjednice Vlade.

Do kraja siječnja će imati više saznanja oko rezultata državnog proračuna za 2018., rekao je i dodao da se tijekom veljače skupljaju podaci od svih lokalnih jedinica, a potom Hrvatska narodna banka i Državni zavod za statistiku rade konsolidaciju podataka, a Eurostat će konačne podatke o rezultatu proračuna opće države objaviti krajem travnja.

Prema nacionalnoj metodologiji proračunskog plana, ukupni manjak državnog proračuna u 2017. godini iznosio je 2,3 milijarde kuna ili 0,6 posto BDP-a.  A u proračunu opće države, koji obuhvaća državni proračun, izvanproračunske korisnike, pojedina javna poduzeća i dr. u 2017. je prema europskoj metodologiji, po prvi put ostvaren višak proračuna opće države i to od 2,8 milijardi kuna ili 0,8 posto BDP-a.