Borzan: Sustav mora bolje procesuirati nasilje

Odbor za ravnopravnost spolova Europskog parlamenta usvojio je rezoluciju hrvatske zastupnice Biljane Borzan (S&D) o pravima žena na zapadnom Balkanu kojom se poziva na bolju zaštitu ženu od nasilja i veću uključenost u političke odluke.

Rezolucija je prvi dokument u posljednjih pet godina kojim se Europski parlament zalaže za veća prava i zaštitu žena na zapadnom Balkanu, odnosno u Albaniji, BiH, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Izrađena je u suradnji s brojnim nevladinim udrugama koje se bave zaštitom prava žena. Poziva sve zemlje da osiguraju sredstva za sigurne kuće i pomoć za žene koje su pretrpjele nasilje, da zaštite žene koje su žrtve rata te omoguće ženama veću uključenost u donošenje političkih odluka, kao i bolje uvjete na tržištu rada.

Zemlje obuhvaćene Rezolucijom u pregovorima su ili na putu za ulazak u EU te bi u sklopu toga trebale donijeti zakone vezane uz ljudska prava i jednakost spolova kako bi se prilagodile Europskoj uniji.

Zastupnica Biljana Borzan (S&D) je u razgovoru za Hinu pak navela kako je i Hrvatska prilikom ulaska u EU prilagodila svoje zakone europskim, no situacija se nakon toga nije znatno poboljšala.

- Sve zemlje su za ulazak morale postići određene kriterije, međutim, s ulaskom se stvari mijenjaju. Dolaze vlade koje uvode 'nazadovanje'. Jednom kad uđete u EU vrlo je teško te zemlje kažnjavati. Činjenica je da smo i mi doživjeli određeno nazadovanje kada smo ušli u EU - upozorava Borzan.

- Potreban je sustavni pristup. Od rada s policijom do usađivanja vrijednosti kroz obrazovni sustav. Nema sigurnih kuća i sustava koji ženama pružaju zaštitu. Često se prešućuje jer se žrtva stidi i boji osude okoline, a ljudi se ne vole u to petljati. Boje se navući na vrat nasilnika jer njega sustav, ne da ga štiti, već ne čineći ništa mu daje određenu podršku - rekla je zastupnica.

Borzan je navela i kako je jedan od ključnih načina za početak rješavanja problema nasilja nad ženama obrazovanje i usađivanje vrijednosti od malih nogu.

Europski parlament će o rezoluciji glasati na zasjedanju u veljači.