Buljan Flander: "Nema savršenog roditelja, dovoljno je biti dobar roditelj"

Trideset godina karijere bavi se djecom, posebno zlostavljanom ili zanemarenom. Kao dječji psiholog još početkom 90-tih godina posvećuje se toj problematici, ali načinima pravilnog odgoja djece. U Studiju 4 je gostovala Gordana Buljan Flander koja je prije dva dana predstavila svoju novu knjigu "Znanost i umjetnost odgoja".

Kazala je da je knjiga zapravo priručnik o odgoju, podijeljena je tematski, a pokriva od pripreme za roditeljstvo do adolescencije i izbora zanimanja adolescenata. Njoj i još 31 koautoru je bilo važno da roditeljima daju i savjete, da ne govore samo što ne treba činiti.

- Knjiga je namijenjena roditeljima, odgojiteljima, nastavnicima i svima koji se na bilo koji način bave ili dolaze u kontakt s djecom, rekla je.

Na pitanje koja je tajna dobrog odgoja, rekla je da mora biti takav da sačuva dignitet i djeteta i roditelja, da roditelj preuzme odgovornost za odnos s djetetom, da ne odustane od svoje roditeljske odgovornosti i da roditelj prihvati dijete onakvo kakvo je.

I sama se, kao roditelj, našla u mnogim teškim i izazovnim trenucima. U mnogo situacija nije reagirala kao stroj, kazala je da je i griješila.

- Knjiga šalje poruku da nema savršenog roditelja, dovoljno je biti dobar roditelj. Time što nismo savršeni i našoj djeci pokazujemo da i oni ne trebaju biti savršeni. Jako je važno da mi kao roditelji ne očekujemo da uvijek imamo odgovore na sva pitanja i možemo i mi pogriješiti i djeci se ispričati ako pogriješimo, dodala je.

Govoreći o najčešćim roditeljskim pogreškama, navela je to što se roditelji često drže tradicionalnih metoda koje se nisu pokazale učinkovite. Rekla je da je danas teško biti i dijete i roditelj. Smatra da je najvažnije da roditelji znaju da dijete ima pravo na odgoj s granicama - to smo preuzeli iz tradicionalnog odgoja i to je dobro. Naglasila je da moramo uvažavati djetetove potrebe, ali ne i želje, roditeljima savjetuje da se ne srame potražiti pomoć.

Komentirala je preambiciozne roditelje ili one koji zanemaruju dijete, kazala je da ne zna niti jednog roditelja koji želi loše svojem djetetu, ali zna mnogo roditelja koji jesu učinili loše svom djetetu. Dodala je da je važno slijediti dijete.

Kada roditelj odluči da dijete postane profesionalac u nečemu, rekla je da ne treba forsirati više od onoga što dijete može i želi, treba im dati priliku i biti im podrška.

Pritisak na djecu počinje već u vrtićima, to rezultira time da ih se sve više povlači u sebe - kada ne znaju kako se nositi s roditeljskim pritiscima, povlače se u sebe ili naprave obrnuto - odu u agresiju.

Maloljetničkih samoubojstava ima sve više, smatra da je važno pratiti dijete - svako dijete ima svoju muku, svoju tugu, svoje probleme. Buljan Flander je kazala da djeca koja se samoozljeđuju su često nevidljiva djeca, ne bore se za sebe i nisu agresivni.

U porastu je i broj zlostavljane djece, rekla je da je to jako veliki problem, jako je mnogo seksualno zlostavljane djece, ali je sve više i emocionalno zlostavljane djece, ali to je teško dokazati. Seksualnog zlostavljanja je uvijek bilo, samo se nije o tome pričalo, pa smo se pravili da toga kod nas nema, a onda smo priznali da ga ipak ima. Komentirala je emocionalno zlostavljanje, misli da je u porastu jer su uvjeti života takvi.

Za djecu koja rade teror u razredu, prema učiteljima i roditeljima, posebice u višim razredima osnovne škole ili u srednjoj, postavlja pitanje i roditeljima i učiteljima da gdje su bili ranije kada je dijete počelo pokazivati početne znakove neprihvatljivog ponašanja. Apelira da se reagira na vrijeme. Misli da mi imamo dobre zakone, samo je pitanje promjene zakona.