EP: Upotreba pesticida u Europi i dalje prekomjerna

Države članice EU-a moraju napokon utvrditi konkretne planove za smanjenje uporabe pesticida i promicanje uvođenja alternativnih načina kojima bi se umanjila ovisnost o tim štetnim sastojcima čija se upotreba stalno povećava, upozorili su na plenarnoj raspravi zastupnici Europskog parlamenta.

Europski je parlament s 546 glasova za i 39 protiv prihvatio izvješće zastupnice Jytte Guteland o provedbi Direktive o održivoj upotrebi pesticida koja je donesena 2009. Ovim se izvješćem poziva države članice da što prije utvrde konkretne mjerljive ciljeve i vremenske planove za smanjenje upotrebe pesticida te kriterije za integriranu zaštitu bilja.

Direktiva predviđa niz mjera za smanjenje učinaka upotrebe pesticida na zdravlje ljudi i okoliš, kao i promicanje zaštite bilja te korištenje alternativnih nekemijskih metoda. Međutim, samo je 21 država izvijestila o ciljevima za smanjenje rizika od pesticida. Pet država utvrdilo je mjerljive ciljeve za smanjenje rizika, među kojima su Belgija, Danska, Grčka i Njemačka, te Francuska koja je utvrdila ciljeve za smanjenje upotrebe.

Zastupnici Zelenih na raspravi su se složili kako je potrebno posve prekinuti upotrebu štetnih pesticida i prijeći na alternativna sredstva za zaštitu bilja, no izvjestiteljica za mišljenje iz Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Sofia Ribeiro (EPP) izjavila je da je prije svega potrebno obrazovati poljoprivrednike za pravilno i sigurno korištenje pesticida.

- U interesu poljoprivrednika je imati zdrave usjeve i zemlju. Ne smijemo posve zabraniti pesticide, no moramo znati koji su njihovi sastojci. Treba nam sustav za očuvanje zdrave i sigurne hrane. Moramo moći usporediti organske proizvode s ostalima kako bismo vidjeli točno od čega se sastoje - navela je Ribeiro.

Europski parlament i Vijeće EU-a u studenom 2013. prihvatili su aktualni sedmi program djelovanja za okoliš. Cilj je programa bio do 2020. osigurati upotrebu sredstava za zaštitu bilja koja neće imati nikakvo štetno djelovanje na ljudsko zdravlje i okoliš. Upotreba pesticida u poljoprivredi ključna je za održavanje zdravlja biljaka, no postoji opasnost od otjecanja pesticida u tlo i površinske i podzemne vode gdje mogu negativno utjecati na brojne ekosustave i prirodna staništa. Ovisnost o pesticidima nije sukladna s održivom poljoprivredom, zbog čega ih je potrebno zamijeniti alternativnim načinima zaštite usjeva.

Prema izvješću posebnog izvjestitelja UN-a o pravu na hranu iz 2017., navodi se kako se intenzivnom poljoprivredom temeljenom na upotrebi pesticida ne pridonosi smanjenju gladi u svijetu, već povećava potrošnja i rasipanje hrane u industrijaliziranim zemljama.