Jukić: Smatram da pravedno hrvatsko zdravstvo nije utopija

U emisiji „Studio 4“ gost je bio primarijus Zoran Jukić, doktor u KB-u Nova Gradiška i potpredsjednik Hrvatske demokršćanske stranke.  Govorilo se o tome što treba promijeniti u našem zdravstvu.

Jukić je rekao da se hrvatsko zdravstvo ocjenjuje od incidenta do incidenta te ističe kako se o našem zdravstvu govori uglavnom kada iskrsnu pojedini incidenti koji nisu zanemarivi, ali to je samo vrh ledenog brijega. - Puno toga prođe ispod radara da se ne zabilježi, rekao je.

Ministri zdravstva su kod nas jako nepopularni zato što do danas se niti jedan nije uhvatio ukoštac s krucijalnim problemima.

- Ono što bi se trebalo promijeniti, a do sada nije bilo političke volje za to, je Zakon o zdravstvenom osiguranju. On mora biti takav da HZZO demonopolizira i da izvori koji pune zdravstvenu blagajnu moraju biti više diversificirani. Mora postojati više osiguravatelja zdravstva, naglašava.

- Smatram da nije utopija pravedno hrvatsko zdravstvo.

Jukić govori kako nije u redu da isto izdvajaju za zdravstveno osiguranje oni koji brinu o svom zdravlju i oni koje nije briga za zdravlje. Zdravstvo počiva na solidarnosti, a solidarnost je jednako odgovornost.

- Nisam za neupitnu privatizaciju zdravstva zato što zdravstvo mora biti u svojoj glavnini solidarno, rekao je.

Smatra kako su nam potrebne nove županijske bolnice da ljudi ne trebaju odlaziti u udaljena mjesta, a to bi istodobno značilo decentralizaciju zdravstva.

- Opće bolnice su jako bitne i treba dati lokalnoj upravi pravo da sukreiraju bolnice na svom terenu. Dobrim kadroviranjem i većim ovlastima lokalne uprave, mora se pomoći zdravstvenim ustanovama, naglašava.

Istaknuo je kako se već dugo vremena zanemaruje primarna zdravstvena zaštita u domovima zdravlja.

- Mi smo domove zdravlja devastirali i oni više ne sliče na onakve kakve je promovirao Andrija Štampar, a bili su optimalni za naš stil života, govori i dodaje kako su liječnici otišli u privatizaciju, odnosno zakup, a liječnici koji su ostali kao djelatnici domova zdravlja imaju znatno manja primanja i demotivirani su da ostanu u domovima zdravlja i tu se javlja ispražnjena primarna zdravstvena zaštita.

- Nastavno na to je i hitna pomoć koja nije dobra, rekao je.

Kao profesor na medicinskom fakultetu naglašava kako se na fakultet upisuje jako malo studenata. - I na taj mali broj studenata, mladi liječnici nam odlaze zbog destimulirajućih uvjeta. Mlade i obrazovane ljude u koje smo uložili puno novca, zbog loših uvjeta puštamo da odlaze, naglašava.

Jukić ističe kako lijek koji kupujemo u zemljama u okruženju je 40 do 50 posto jeftiniji od istog koji kupimo u Hrvatskoj. Zato treba liberalizirati tržište lijekova.