Dio morskog diva Velog Jože spašen od rezališta

Gubi li Dalmacija polako svoju autentičnost, čuvamo li tradiciju, onu o kojoj slušamo u pjesmama ili se polako utapamo u globalnu bezličnost?

- "Veli Jože" ide u rezalište


Ovo je priča o prohujalom vremenu i jednom velikom morskom divu zvanom Veli Jože. Bio je najveća je i najsnažnija dizalica na Jadranu, dugo godina i na Sredozemlju. Mjesto i godina rođenja - izgradnje 1941. Hamburg. Ime Veli Jože dobila je po divu iz priče Vladimira Nazora. Zbog nedostatka komercijalnog interesa 2010. poslana je u rezalište.

Zahvaljujući upornosti članova Mornara ali i tadašnjeg direktora tvrtke Brodospas gospodina Batinice, u čijem je vlasništvu bio Veli Jože, jedan dio dizalice sačuvan je.

Članovi PIK-a Mornar i Hrvoje odlučili su da dva djela dizalice ne postanu artefakt koji će biti samo spomenički dokaz o postojanju Velog Jože, već ih žele vratiti u funkciju. Znaju da je zato potrebno puno novac stoga su se i udružili.  Hrvatska koja se voli hvaliti najljepšim morem na svijetu mora, mora i to more imati čime čuvati.

Da je onda bio sluha kažu, danas bi Veli Jože najvjerojatnije bio i na gradilištu Pelješkog mosta i bila bi to lijepa vizura. No, ipak za koji mjesec ili dva dio Velog Jože, barkomora i zvono opet će biti u funkciji.