14. listopada 1895. - Otvorena nova zgrada HNK u Zagrebu

Na današnji dan 1895. godine svečano je otvorena nova zgrada Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Zgradu su projektirali bečki arhitekti Ferdinand Fellner i Herman Helmer.

Zanimljivo je da su se u pučanstvu čule primjedbe da jedna velebna zgrada od neusporedivog kulturnog značenja ne bi smjela biti smještena na gradsku periferiju.

Prvi intendant novog HNK bio je Stjepan Miletić.

Kada je ban Khuen Hedervary pozvao kralja Franju Josipa I. da uveliča svečanost otvaranja, na Jelačićevu trgu studenti su u znak prosvjeda spalili mađarsku zastavu. Taj je događaj odjeknuo i izvan monarhije najavljujući novi naraštaj boraca protiv mađarizacije, a ujedno i približavanje kraja Khuenove samovolje u Hrvatskoj.

Sudionici te demonstracije protjerani su iz škola i sa Sveučilišta - većina je nastavila školovanje u Pragu, gdje je došla pod utjecaj političkih koncepcija T. Masaryka.