Plima u Veneciji u svibnju - raritet

Plima visoka 110 centimetara, neuobičajena za svibanj, potopila je sinoć povijesne dijelove Venecije.

Potopljen je i Trg svetoga Marka, a turisti su se kretali uglavnom u gumenim čizmama ili bosi. Temperatura vode na potopljenim ulicama je oko 16 °C.

Prema povijesnim arhivima u svibnju se to od 1872. dogodilo samo četiri puta. Dana 21. svibnja 1984. godine plima je bila visoka 118 cm, a najviša je bila 6. svibnja 1997., čak 126 cm. Godine 2013. plima u svibnju bila je dva puta te je 16. svibnja zabilježeno 110 cm, a 23. svibnja još 2 cm više - 112 cm.

Inače, plima je u opadanju. Prema danas dostupnim podacima, popodne je bila visoka 66 cm.