RescEU: prva flota zrakoplova za gašenje požara, među njima dva hrvatska

U okviru priprema za obranu od šumskih požara ovoga ljeta Europska komisija je uspostavila prvu flotu zrakoplova za gašenje požara, među kojima i dva hrvatska.

RescEU je novi instrument, dodatne pričuvne sposobnosti kojima EU može brže i učinkovitije reagirati na prirodne prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

- RescEU je zamišljen kao dodatna sigurnost u slučaju krize. Ponosan sam što naša europska flota zrakoplova za gašenje šumskih požara ovog ljeta postaje stvarnost. Želim zahvaliti svim državama sudionicama koje su pridonijele tom cilju i na najbolji mogući način nas pripremile za ovogodišnju sezonu požara - izjavio je povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Stylianides.

Pet država članica EU-a u kojima su posljednjih godina šumski požari bili česti svoje su zrakoplove stavilo na raspolaganje prijelaznoj floti rescEU-a za 2019.

Za početak rescEU raspolaže s dva aviona iz Hrvatske, dva iz Italije, dva iz Španjolske, jednim iz Francuske i šest helikoptera iz Švedske.

Osim uspostave flote rescEU, Europska komisija pojačava kapacitete za praćenje i koordinaciju kako bi se pripremila za sezonu šumskih požara.

Koordinacijskom centru za odgovor na hitne situacije (ERCC) EU-a, koji je aktivan danonoćno, tijekom ljeta pridružit će se tim za podršku u slučaju šumskog požara, koji se sastoji od stručnjaka iz država članica.

S pomoću Copernicusa, satelitskog sustava EU-a, mapirat će se šumski požari.
Sve države članice i partnerske zemlje sastale su se na godišnjem sastanku o šumskim požarima u Bruxellesu kako bi se pripremile za sljedeću sezonu šumskih požara.

Prošlih je mjeseci održano nekoliko vježba na terenu, uključujući terensku vježbu za civilnu zaštitu i šumske požare MODEX za stručnjake i timove za spašavanje iz nekoliko država EU-a na Cresu od 7. do 10. travnja 2019. Vježbe su održane i u Splitu te u francuskom Aix-en-Provenceu.

Dugoročni je cilj imati na raspolaganju dodatne kapacitete i sredstva te uspostaviti brojnije pričuve u sklopu rescEU-a.