Iz europskih fondova dodijeljeno 166 milijuna kuna

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice, HZZO, Grad Slavonski Brod i općina Špišić Bukovica s Ministarstvom regionalnog razvoja potpisali su ugovore. Dobit će 166 milijuna kuna iz europskih fondova.

Nakon ugovaranja nove financijske perspektive, novac će za integrirana teritorijalna ulaganja dobiti i gradovi Bjelovar, Sisak i Varaždin.

Ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb prof. dr. sc. Goran Roić rekao je da će oni dobiti nešto manje od 55 mlijuna kuna te kupiti opremu za bolnicu.

- Opremit ćemo dječju bolnicu, radi se o vrlo sofisticiranoj medicinskoj opremi, rekao je Roić.

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak rekao je kako su njihove potrebe vezane za obrazovanje i razvoj veleučilišta. Novac će potrošiti i na razvoj novih digitalnih inovacijskih centara, novih tehnologija, dodao je.

- Ono što treba isto tako istaknuti je da su to projekti od izuzetne važnosti po nama u našem operativnom programu konkurentnosti i kohezija, a koji su usmjereni na zajednički cilj - unaprijeđenje kvalitete života svih naših građana, rekla je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac.