Maturanti danas pisali prvi obvezni ispit

Matura se provodi u 374 škole, a ispite će ocjenjivati 1216 profesora. Kako bi što učinkovitije spriječili prepisivanje i svaki oblik varanja, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja osigurao je iste kemijske olovke za svakog maturanta.

Državna matura: Učeniku koji bude uhvaćen u varanju, poništavaju se ispiti

Više od 34.000 maturanata danas je polagalo prvi obvezni ispit državne mature - test iz hrvatskog jezika. Drugi dio ispita, esej, piše se sutra.

Razgovarali smo s nekima od njih.

- Neka pitanja sam pogađao jer su bila... Fakat ne znam otkud su ih izvukli! Ali solidno mi se čini da sam napisao, trebalo bi biti dobro - kaže nam Bruno.

Luka je pak sve stigao na vrijeme jer se, kaže, dobro pripremio. A kako se pripremao?

- Imao sam instrukcije, učio sam säm, malo s ocem, uspio sam sve naučiti - odgovara nam.