Presude za Lovas: Osmorica dobili ukupno kaznu od 47 godina

Na sudu u Beogradu izrečene su presude za ratne zločine u Lovasu 1991. godine i ubojstvo 22 hrvatska civila. Svi optuženi proglašeni su krivima, njih osmorica, na ukupno 47 godina.

Sudsko vijeće tročlanog suda Odjela za ratne zločine Višeg suda u Beogradu jednoglasno je osudilo osmoricu optuženih. Milan Devčić dobio je 8 godina zatvora, Saša Stojanović 7 godina, Željko Krnjajić, Jovan Dimitrijević i Zoran Kosijer osuđeni su na po 6 godina zatvora, Darko PerićRadovan Vlajković po pet godina te Radislav Josipović četiri godine.

Suđenje koje je započelo prije 11 godina time je okončano ali presude još nisu pravomoćne jer je na njih moguće uložiti žalbu u roku od 30 dana.

Blage kazne za zločine u Lovasu ogorčile obitelji žrtava.

- Završne riječi na suđenju za zločin u Lovasu
- Ukinuta presuda za ratne zločine u Lovasu

Pokolj u Lovasu dogodio se u jesen 199, kada su u selo ušle srpske paravojne postrojbe i tzv. JNA. Slijedila su višednevna mučenja i likvidacije hrvatskih civila na ulici, u domovima. Pedesetak Hrvata natjerali su da uđu u minsko polje.

Samo u minskom polju poginulo je 20 ljudi, a u cijelom selu za vrijeme okupacije njih 80-ak. Sud je danas za smrt njih dvadesetdvoje nepravomoćno osudio osmoricu na ukupno 47 godina zatvora.

U prvim komentarima promatrača na presudu iz beogradskog Fonda za humanitarno pravo i hrvatske Dokumente ocijenjeno je da ovom presudom nije dosegnuta pravda te da je protokom vremena i činjenicom da je nekoliko optuženih u međuvremenu umrlo paradoksalno umanjen i ukupan broj žrtava za koje su okrivljeni odgovarali pred sudom. 

Inače, suđenje je počelo 2008., a završilo je 4. lipnja ove godine mjeseca završnim riječima optuženih koji su opovrgnuli krivnju i zatražili oslobađajuće presude.

Presudom iz 2012. svi su optuženici proglašeni krivima i osuđeni na kazne zatvora od četiri do 20 godina. No tu je presudu, dvije godine poslije, ukinuo prizivni sud uz obrazloženje da je "nerazumljiva i proturječna" te da je donesena "uz bitne povrede članaka kaznenog postupka".

U međuvremenu, tijekom procesa umrlo je pet optuženika, jedan je postao procesno nesposoban zbog teške bolesti, tako da se broj optuženih smanjio na osam. Smrću optuženih tijekom procesa nastupio je pravni paradoks da je i optužnica morala biti promijenjena, tako da je i broj žrtava u Lovasu "umanjen" sa 69 na 29 ubijenih.

Premda presuda, s obzirom na zakonski žalbeni postupak, nije pravomoćna, novog suđenja za zlodjela u Lovasu neće biti jer prizivni sud, po zakonu, presudu Višeg suda može ili potvrditi ili preinačiti, ali ne i vratiti proces na početak i ponovno suđenje.

Po optužnici, osuđeni su krivi da su kao pripadnici lokalne civilno-vojne vlasti teritorijalne obrane Tovarnika, potčinjene tadašnjoj JNA, i paravojne postrojbe Dušan Silni, sudjelovali u napadima na Lovas i civilno stanovništvo.