Stalna kršenja ljudskih prava u Venezueli

U Venezueli, koja je pogođena najvećom ekonomskom i humanitarnom krizom zbog koje je zemlju napustilo više od 4 milijuna ljudi, boravila je Michelle Bachellet, visoka povjerenica UN-a za ljudska prava. U tri dana uspjela je razgovarati s predstavnicima vlasti, oporbe ali i s građanima, koji najviše osjećaju posljedice krize.

Tri dana na terenu bila su i više nego dovoljna visokoj povjerenici da uvidi kako je stanje u Venezueli i više nego kritično. Gospodarska kriza, politički sukobi koji su na rubu građanskog rata te socijalna i materijalna ugroženost svakodnevica su ove zemlje, koja inače leži na jednima od najvećih svjetskih zaliha plina i nafte.

Ljudska prava krše se na svakom koraku, kaže visoka povjerenica, jer predsjednik Nicolas Maduro koristi sebi vjeran represivan aparat - vojsku i policiju - kako bi se zadržao na vlasti. Metode su uobičajene - pretjerana uporaba sile, mučenja i ubijanja. No nakon susreta s UN-ovom povjerenicom Maduro najavljuje određene promjene.

- Znam da ljudi prosvjeduju, ali sam siguran da je ovaj posjet prekretnica u odnosima Venezuele i UN-a. Želimo poboljšati ljudska prava u ovoj zemlji - poručuje.

Lijepe su to želje, tvrdi visoka povjerenica, no daleko su od realnosti.

- Ne mogu vam opisati koliko mi je teško bilo slušati svjedočenja iz prve ruke o kršenjima ljudskih prava, a sve zbog ostanka režima na vlasti - kaže povjerenica Bachellet.

No prvi je korak ipak učinjen. Visoka povjerenica u Venezueli ostavlja dvoje izaslanika kako bi pratili stanje na terenu i objektivno procijenili ima li napretka u poštovanju ljudskih prava.