Osječani odvajaju otpad na kućnom pragu

Osijek je jedini hrvatski grad čiji stanovnici mogu odvajati 6 vrsta otpada, a da pritom ne moraju, doslovce - ni izuti papuče, jer to čine na kućnom pragu.

Naime, prošlog tjedna Osječanima je počela podjela 3 tisuće novih spremnika za odvojeno prikupljanje staklene i metalne ambalaže, namijenjenog prvotno korisnicima u kolektivnom stanovanju (zgradama).

To je zapravo nastavak razvoja prikupljanja otpada "od vrata do vrata" a osječani već otprije imaju posebne spremnike za papir, plastiku, biootpad i miješani komunalni otpad.

Više o tome ispričali su novinarka Vesna Ljubo i njezini sugovornici Stevo Anetić, zamjenik direktora Unikoma, Josip Vuk Delija, predstavnik stanara i Nada Zebić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.