Sabor izmijenio Zakon o policiji

Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o policiji kojim se, među ostalim, omogućava prijam u policiju osobama sa završenom školom u trogodišnjem trajanju te uvodi naknada za stanovanje za raspoređene policajce.

Naknadu za stanovanje imat će pravo policajci raspoređeni u mjesto rada koje je udaljeno više od 100 kilometara od mjesta prebivališta, koji nemaju riješeno stambeno pitanje te ne primaju naknadu troškova međumjesnog prijevoza. To će pravo ostvarivati i policijski službenici kojima je mjesto rada na otoku, a mjesto prebivališta na kopnu ili drugom otoku ili obratno bez obzira na udaljenost.

Procjena da bi pravo na naknadu imalo do 1500 policijskih službenika, a sredstva su predviđena u planu i projekcijama za ovu i iduće dvije godine na poziciji MUP-a i iznose 32,4 milijuna kuna godišnje.

Izmjene predviđaju i osnivanje povjerenstva za rad po pritužbama u kojem neće biti predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, kako je bilo prvotno predviđeno.

Također se jasnije propisuje način podnošenja izvješća o radu policije. Izvješće će najkasnije do 31. ožujka tekuće godine sastavljati glavni ravnatelj policije i podnositi ga ministru unutarnjih poslova, on Vladi, a ona Hrvatskom saboru, i to najkasnije do 1. lipnja za prethodnu godinu.

Sabor je izmijenio Zakon o subvencioniranju stambenih kredita te Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji kojima se za svako dijete u obitelji omogućava dodatno subvencioniranje kredita u trajanju još jedne godine, smanjenju kamatne stope na javna sredstva te zabranjuje najam ili prodaja POS-ovih stanova u desetogodišnjem razdoblju.

Izglasovan je i Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji koji državljanima Velike Britanije i Sjeverne Irske omogućuje da zadrže status koji će imati u trenutku kad Britanija izađe iz EU-a, kao i Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti.

Prihvaćeno je i nekoliko izvješća: Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2017., Izvješće o izvršenju godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti za 2018.  te Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2017.

Oporbeni zakonski prijedlozi nisu dobili potporu, pa tako nije prošao prijedlog zakona o ispitivanju podrijetla imovine Kluba zastupnika HSS-a, prijedlog zakona o toplinarstvu Kluba Mosta ni prijedlog izmjena Zakona o strancima Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Potporu nisu dobile ni izmjene Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koje je predložila zastupnica Mosta Ivana Ninčević Lesandrić, kao ni Mostov prijedlog zakona o Državnom sudbenom vijeću.