Općina Nerežišća o slučaju Kuščević: Sve je učinjeno u cilju turizma i općine

Općina Nerežišća ustvrdila je da su sve promjene namjene zemljišta u toj općini napravljene isključivo u cilju razvoja općine i usmjerenju k turizmu kao strateškoj grani, odbacivši tako "negativno medijsko izvještavanje" da je Lovro Kuščević, dok je on bio načelnik, prenamjenom zemljišta pogodovao svojoj obitelji i omogućio joj veliku zaradu.

- Kuščević: Vrlo brzo će netko odgovarati za laži i manipulacije 
- Kuščević ne vidi problem, drugi ne misle tako 

- S namjerom ispravljanja negativnog medijskog izvještavanja o Općini Nerežišća, a u kontekstu tekstova i priloga vezanih uz ministra uprave Lovru Kuščevića, želimo uputiti jasnu poruku kako su izmjene plana i sve promjene namjene zemljišta napravljene isključivo u cilju razvoja naše općine i usmjerenju k turizmu kao strateškoj grani za razvoj naše općine, ne zaboravljajući pritom na stvaranje pretpostavki za razvoj gospodarstva i poljoprivrede, stoji u priopćenju općinskog načelnika Svemira Obilinovića (HDZ).

Ističe da je u predmetnim izmjenama i dopunama plana koje se ovih dana spominju u medijima, svim građanima i pravnim subjektima pod jednakim uvjetima udovoljeno zahtjevu za prenamjenu zemljišta, ukoliko nije bilo zakonskih prepreka, a radi se, kaže, o nekoliko desetaka podnositelja zahtjeva i ukupno formiranih 55.300 četvornih metara novog građevinskog zemljišta. Obilinović podsjeća na proceduru postupka izrade izmjena i dopuna Prostornog plana, koja je, naglašava, dugotrajna i transparentna "te nikako ne ovisi o samovoiji pojedinca".

Izrada prostornog plana lokalne razine započinje formalno Odlukom o izradi, koju donosi predstavničko tijelo - Općnsko vijeće, a završava Odlukom o donošenju prostornog plana, koju opet usvaja Općinsko vijeće. Tijekom izrade tijesno surađuju strani izrađivač, koji je prethodno imenovao odgovornog voditelja izrade (ovlašteni arhitekt urbanist) prostornog plana i nositelj izrade tj. stručno upravno tijelo (Jedinstveni upravni odjel na čelu s pročelnikom), navodi u priopćenju.

Prije donošenja prostornog plana mora se pribaviti mišljenje Zavoda za prostorno uređenje nadležne županije u pogledu usklađenosti tog plana s prostornim planom županije, gotovo svih ministarstava i javno-pravnih tijela, ukupno preko 20, a u slučaju priobalnih jedinica lokalne samouprave (JLS) (kakva je i Općina Nerežišća) prije usvajanja plana na općinskom vijeću mora se pribaviti konačna suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koja potvrđuje da je plan izrađen u skladu za Zakonom o prostornom uređenju, "što je naravno slučaj i kod ovih izmjena", pojašnjava Obilinović.

Napominje kako općinski načelnik ne odlučuje u proceduri donošenja prostornog plana osim kao administrativna podrška općinskom vijeću, kad se formalno utvrđuje prijedlog plana za javnu raspravu te kasnije kod prihvaćanja izvješća s javne rasprave i utvrđivanja konačnog prijedloga prostornog plana.
Radi se, naglašava, o izuzetno dugotrajnoj i transparentnoj proceduri, tijekom koje je praktički cijelo vrijeme javnosti na zahtjev dostupan uvid u kompletan materijal prostornog plana, a posebice tijekom trajanja javne rasprave s javnim uvidom i izlaganjem, kada se dodatno najširoj javnosti obrazlažu planska rješenja od strane stručnog izrađivača (odgovornog voditelja i drugih stručnjaka) i nositelja izrade (stručnog upravnog tijela JLS).

Obilinović je stoga pozvao medije za razumijevanje jer se, kaže, radi o maloj općini koja u turističkoj sezoni ne treba ovako negativno izvještavanje, koje ide u smjeru politizacije dobrih odluka općinskog vijeća.

- Ne upuštamo se u političke borbe, ali ne želimo biti proglašeni bez temelja i ikakvih činjenica općinom u kojoj se rade malverzacije. Jer to nije istina. Ponosni smo razvojem općine i racionalnim razvojem, zaključuje u priopćenju načelnik Nerežišća Obilinović te poziva medije da posjete to mjesto i uvjere se i sami "kako općinu vode razvojno i transparentno".

Mediji su objavili da je ministar Kuščević, ujedno i bivši općinski načelnik Nerežišća, prije 11 godina izgradio kuću u tom mjestu na Braču, ali je nije upisao u katastar, što je dužan po Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, te se još uvijek vodi kao pašnjak.

U aferu oko ministra uprave Lovre Kuščevića uključio se, po pisanju medija, i USKOK koji provodi izvide oko posla s nekretninom u Supetru, ali i ostalih dubioza oko ministrovih nekretnina.