Konstituirajuća skupština Hrvatske liječničke komore

Nakon previranja i izbora novog čelništva u svibnju, danas se u Zagrebu, u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar", održava konstituirajuća sjednica skupštine Hrvatske liječničke komore.
Predsjednik HLK-a Krešimir Luetić kazao je da su prioritetni ciljevi zakonsko definiranje plaće liječnika, po uzoru npr. na zakon o plaćama sudaca, te vremensko-kadrovski normativi, kako bi se rad liječnika mogao organizirati i provoditi prema pravilima struke na svim razinama zdravstvene zaštite.