Oni znaju i s ovcama i sa sirom

Malo više od 57.000 ovaca uzgaja se u Šibensko-kninskoj županiji, koja je po tome četvrta u Hrvatskoj. No broj uzgajivača i grla iz godine u godinu opada.

Općina Kistanje prednjači po broju uzgajivača i farmi, a odnevano im se pridružila i mlada obitelj Blaić iz Nunića. Sa stadom od 500 ovaca među najvećim su uzgajivačima u Županiji.

Nema pastira, a sve manje je i uzgajivača i ovaca.  Potvrđuju to i brojke - sve više odustaje se od uzgoja ovaca. U 7 godina njih 170 je odustalo od uzgoja, a broj ovaca u Šibensko-kninskoj županiji smanjio se za više od 17.000

No farma obitelji Blaić raste. Uložili su i u siranu. Potvrdu kvalitete i nagradu dobili su na prvom izlaganju.

Dužu reportažu o farmi u Nuniću pogledajte u Plodovima zemlje u nedjelju 30.6.2019. u 12:29 nakon podnevnog Dnevnika.