Otkrivena nova krivotvorena diploma

HRT doznaje kako je otkrivena nova, ukupno 25. krivotvorena isprava i to kod osobe zaposlene u dvijema osnovnim školama u Međimurskoj županiji.

Riječ je o krivotvorenoj diplomi profesorice biologije i kemije sa Sveučilišta J. J. Stossmayera u Osijeku, Odjela za biologiju.

Osoba je s krivotvorenom diplomom u jednoj osnovnoj školi radila šest, a u drugoj sedam godina. Nakon što je otkrivena nevjerodostojnost diplome, pokrenuta je procedura pred mjerodavnim tijelima.

Do sada je otkriveno ukupno 25 nevjerodostojnih isprava (17 diploma, osam svjedodžbi) i to devet diploma Sveučilišta u Zagrebu, tri inozemne (fakultet iz Srbije - Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, Sveučilište u Grazu, Sveučilište u Ljubljani), jedna Sveučilišta u Zadru, jedna Sveučilišta u Rijeci, jedna Sveučilišta u Splitu, dvije Sveučilišta u Osijeku te osam svjedodžbi.