Vlada prihvatila projekt o personaliziranoj medicini u onkologiji

Vlada je na sjednici prihvatila prijedlog zaključka o potpisivanju memoraduma o suradnji s farmaceutskom tvrtkom Roche na pripremi i provedbi projekta "Personalizirana medicina u onkologiji s ciljem postizanja boljih ishoda liječenja raka u Hrvatskoj".

Riječ je projektu kojim se želi pridonijeti transformaciji skrbi o oboljelima od raka u Hrvatskoj s pomoću genskog profiliranja kojim će se omogućiti ciljana terapija, poboljšanje kvalitete života te će se doprinijeti smanjenju stope mortaliteta pacijenata s malignim bolestima.

U sklopu projekta predviđeno je osnivanje Zavoda kao nacionalnog centra u sklopu neke zdravstvene ustanove.

- Prihvaćanjem pisma namjere Vlada podupire transformaciju i unapređenje onkološke skrbi u Hrvatskoj u skrb utemeljenu na personalizinam pristupu i liječenju prema izvorima podataka iz kliničke prakse, rekao je ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Ministarstvo zdravstva donijet će akcijski plan za čiju će izradu biti osnovana radna skupina u koju će biti imenovani predstavnici supotpisnika memoranduma.