15. studenoga 1912. - Rođena Ivana Lang

Na današnji dan 1912. godine u Zagrebu je rođena Ivana Lang, hrvatska skladateljica, klavirska pedagoginja i pijanistica.

Lang pripada među rijetke žene skladateljice u suvremenoj hrvatskoj glazbi. Studij klavira završila je 1937. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (Antonija Geiger-Eichorn), a kompoziciju je učila privatno kod Franje Dugana i Mile Cipre te kod Josepha Marxa u Salzburgu.

Od 1943. godine profesor je glasovira u Glazbenoj školi "Vatroslava Lisinskog" u Zagrebu. Skladala je orkestralna djela (Koncert za klavir i orkestar), komorna (Bagatela za gudački orkestar i harfu), vokalna (popijevke) i djela za harfu, jednu operu (Kastavski kapetan) te dva baleta (Lažni vitez i Ples sablasti). Najveći dio njezinoga skladateljskog opusa posvećen je glasoviru.

Umrla je 2. siječnja 1982.