Tiramole nije zabranio EU, Zadar spriječio zlouporabu

Posljednjih dana u javnosti se polemiziralo o zabrani vješanja rublja na pročeljima zgrada i kuća u nekim gradovima i općinama na obali.

Zabrana sušenja rublja na otvorenom

Ured za komunalno gospodarstvo grada Kaštela poručilo je da je riječ o usklađivanju sa zakonima Europske unije, takva tvrdnja međutim nije točna pa je sama pročelnica demantirala svoju prethodnu izjavu.

- Znači radi se o krivoj interpretaciji radi se isključivo o odluci koja se temelji na zakonu o komunalnom gospodarstvu znači odluci o komunalnom redu koji je Grad bio obavezan donijeti jer je stupio na snagu novi zakon te da nema nikakve preporuke od Europske unije, ističe Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo grada Kaštela.Nakon odluke o zabrani tiramola javnost je oštro reagirala smatrajući da je to udar na tradiciju, Zadrani smatraju kako se cijeli život roba tako na poluotoku suši.

- To je dosad najveća glupost koju sam u životu čuo. Tiramole su bile u vrijeme Austro Ugarske, u vrijeme Talijana, Francuza, Jugoslavije i danas. To je jedna tradicija. Ja ne znam, na koncu tiramole nisu na Kalelargi, kaže nam Venci Jurin iz Zadra.

To što mještanima olakšavaju sušenje robe, sviđaju se i mnogim turistima. Ipak, čini se da postoje i oni koji se slažu s takvom odlukom.

Građani kažu kako je slično i u Španjolskoj. Nije lijepo vidjeti donje rublje. Trebalo bi to maknuti. Ne izgleda lijepo i ne mogu se vidjeti zgrade.

Iako odluka o zabrani tiramola u Zadru postoji u komunalnom redu već duže od desetljeća, te je za prekršitelje predviđena kazna od 500 do 5000 kuna, ona dosad nije bila poznata javnosti i nije se primjenjivala.

- Vjerujemo da je i u Odluci iz 2008. godine, kada je prvi puta zabrana tiramola navedena u odluci, u komunikaciji s konzervatorima, ista odredba istaknuta kao mjera prevencije da ne bude zlouporabe korištenja tiramola, npr. preko Narodnog trga i sl. Ni tada, a ni danas nije bilo i nema namjera uvođenja zabrane sušenja robe iznad zadarskih kaleta na Polutoku, ističe Robertino Dujela, pročelnik za komunalnu djelatnost Grada Zadra.

Dalmatinski folklor, tipična vizura mediteranske razglednice, još dugo će se, čini se, rublje vijoriti u tijesnim kamenim uličicama.