Vela Luka: Fekalije u moru, ne preporučuje se kupanje

Na plaži hotela Posejdon u Veloj Luci došlo je do iznenadnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla, objavila je Dubrovačko-neretvanska županija, upozoravajući javnost da se do daljnjega ne preporučuje kupanje.

Preuzmite aplikaciju HRT Vijesti!

"Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije po dojavi o iznenadnom onečišćenju mora 20. kolovoza proveo je uzorkovanje mora na plaži hotela Posejdon u Veloj Luci.

Laboratorijskom analizom utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

S obzirom na to da uzorci mora na plaži hotela Posejdon, zbog onečišćenja fekalnog podriijetla ne udovoljavaju uvjetima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti", stoji u priopćenju.