Iz hrvatskog pogona 85% peleta završi u europskim pećima

Vodeći europski stručnjaci za obnovljive izvore energije, bioenergiju i proizvodnju peleta došli su u Zagreb na seminar o tržištu te sirovine koja se koristi za grijanje. Kako bi se smanjili utjecaj na okoliš i ovisnost o nafti, sve se više teži povećanju potrošnje energije iz obnovljivih izvora. Uz sunce i vjetar, tu su i šumski otpaci i ostaci iz drvne industrije.
Preuzmite aplikaciju HRT Vijesti!
U pogonu u Delnicama već dvanaest godina proizvode peleti. No na tržištu u Hrvatskoj za to se vrijeme malo toga promijenilo. I dalje 85% peleta iz ovog pogona završi u pećima u Italiji, Sloveniji, Austriji.

- Kao što je uvijek u svijetu, U EU, da javne ustanove, da država treba dati svoj primjer građanima kako se koriste obnovljivi izvori energije, kaže Raoul Cvečić Bole, direktor Energy pellets-a.

Od 320.000 tona peleta, koliko na godinu proizvedemo, tek 15% potrošimo.

- Grijanje na pelet u odnosu na plin, lož ulje, mazut,  između 30% do 40-50% jeftinije, i onda kada govorimo da novaca nema, onda se pitamo zašto, koji je to ključni argument da se ne koristi onaj energent koji je jeftiniji, koji se proivzodi u Hrvatskoj, koji smanjuje emisije CO2, govori Ivić Pašalić, potpredsjednik Udruge proizvođača peleta.

Za razliku od nafte, cijene peleta su stabilne.

- Mislim da će cijena peleta ostati manje-više stabilna. Pokazalo se da je ona stabilna i posljednjih 20 godina u Austriji. Naravno, ako je zima oštrija, više se grije, pa je za grijanje potrebno izdvojiti malo više, rekao je Pablo Rodero, predsjednik Europskog vijeća proizvođača peleta.

- Peleti su energent budućnosti. Iskoristivost im je sve veća, a ne štete okolišu, zaključuje Jean-Marc Jossart, glavni tajnik Europske udruge za bioenergiju.

No pitanje je želimo li povećati udio zelene energije u potrošnji, a da pritom potičemo i razvoj vlastitog gospodarstva.