Horvat: Ponudili smo šansu za rehabilitaciju 3. maja

U ponedjeljak istječe rok za prikupljanje izjava vjerovnika 3. maja o odgodi naplate potraživanja prema brodogradilištu. Ministar Horvat potvrdio je da su državne institucije spremne za odgodu naplate svog duga od dvije godine, uz uplatu 15% potraživanja i mjesečnu otplatu tekućih dugova.

Po njegovim riječima negdje oko 50 posto vjerovnika 3. maja spremno je potpisati izjave o stavljanju u mirovanje većeg dijela svojih potraživanja sljedeće dvije godine. Nakon toga bi Vlada donijela odluku o isplati 15 posto duga vjerovnicima.

- I uprava 3. maja i dobavljači moraju biti svjesni da smo ponudili jednu šansu rehabilitacije 3. maja. Pozivam sve da se u tu akciju uključe, svjesni činjenice da ako se vladina odluka neće ispoštivat, svi akteri ovog procesa imati će puno, puno veću štetu nego da u taj proces ne uđemo - izjavio je ministar gospodarstva Darko Horvat.

Ministar je u vezi brodogradilišta još kazao i da se tema "problema i zaključivanja odnosno stavljanja u funkciju dva brodogradilišta, koja su zbog loših menadžerskih odluka došla u situaciju u kojoj jesu, prati proteklih godinu i pol dana i nećemo ju moći izbjeći ni do kraja ove godine".